Fiofanana LEAN

Ny tolotray

Araraoty ireo laboratoara aterineto ao amin’ny tranonkalanay, oentinao manatanteraka miaraka amin’ny ekipa ny fisainana stratejikanao, sy ianaranao ny kolontsaina LEAN. Miantomboka eto fanovàna, eto sy izao dia izao. Mahazahoa ny fahatsapan-tenan’ny ekipanao ho tomponandraikitra feno.

Laboaratoara Web hanentana anao mihoatra ny 36 isa, ary fitaovana voasedra mihoatra ny 30 isa.

Fiofanana azo atao amin’ny fiteny telo samihafa.

FrançaisEnglishMalagasy

  • Fampahafantarana ny LEAN

  • $789/ 6 volana
  • Efa manana ny fieritreretana paikady ianao.

    9 Fampahafantarana ny LEAN Laboratories

    (Isaky ny mpiasa 50).