FITANTANANA LEAN

Miditra mianatra fitantanana LEAN ny ekipanao, ary dia hahazo vokatra tsara kokoa.

MANAFOANA
NY FANDANIAM-POANA

Mamantatra sy manafoana
ny fahadisoana

MAMPIHENA
NY FE-POTOANA

Famokarana ara-potoana

MAMPANDRAY ANJARA
NY EKIPANAO

Mamorona finiavana

MANATSARA
FAHOMBIAZANA

Tombontsoa 20 hatramin’ny 30%

FIOFANANA LEAN AMIN’NY ATERINETO

Ny fiofanana
Fampidirana amin’ny LEAN

Fiofanana amin’ny alalan’ny aterineto noforonina manokana ho fiaingàna mankamin’ny fahalavorariana arak’asa, miaraka amin’ny teknika sy ny fitaovana tsara indrindran’ny LEAN. Mitondra valiny haingana sy vetivety ho an’ny mpanara-maso sy ny mpitantana. Ny FITANTANANA LEAN dia afaka ampiasain’ny besinimaro, voazava an-tsary ary tsotra.

4.7. Fanombanana antonony isaky ny mpiofana 200 isa nianatra ny LEAN.

789 $

Manan-kery 6 volana
9 Fampahafantarana ny LEAN Laboratories

 

Français English Malagasy

VOKATRA HITA TENY AN-KIANJA

Plomberie R. Morris

Excavation Aubut St-Pierre

Vidéo Medley

 

ZAHAO NY FOTOTRY 8 FIAVIAN’NY FANDANIAM-POANA

NY CUSTOMERS

Merci! Le document sera analysé sous peu